דור הופמן

עיתונאי ספורט בישראל היום, פרשן, שדר כדורגל בערוץ הספורט